La piràmide del trànsit invertida

Aquesta imatge és amb la que el Bycicle Innovation Lab va felicitar el nadal de 2011.

Mostra la seva visió del mon del transport. A la part de dalt és el que més necessitem i a la part de sota el que menys.

Raons ‘hi ha unes quantes. Les persones que caminen en la part superior de la imatge, el  fet decaminar representa la més sana i petita forma pel que fa a consum de CO2 en el que es refereix a mode transport.

Dins de les bicicletes, existeixen segons ells dos grups: les bicicletes normals i les que s’anomenen utility bikes.

The Reverse Traffic Pyramid
 
Més informació a l’enllaç: