Peticions 2014

Abans de tot hem de reconèixer un avenç pel que fa a l’accessibilitat
a les parades d’autobús d’aquest municipi al llarg dels darrers anys.

Tot i així, i en línia del que es comentava a la IX edició de la
Jornada Tècnica de Mobilitat: Espai Viari i Autobús que va tenir lloc
a Barcelona el passat 14 de juny 2013, aquest 2014 les peticions que farem demanen una millora en el disseny que presenten algunes parades d’aquesta ciutat.

Volem deixar clar la millora i l’avenç hagut en els darrers anys en aquests punts important que son les parades d’autobús i que permeten que la xarxa d’aquest mode de transport públic sigui cada cop més atractiva i més utilitzada.

Aquestes son les peticions fetes i les seves respostes per part del consistori juntament amb una imatge de la parada objecte de cadasquna de les sol·licituts.