SMS i S 2014 – Millora accessibilitat parada d’autobús línies SB1 i SB2, Benviure – Can Carreres (codi parada 106882)

Millora accessibilitat parada d’autobús línies SB1 i SB2, Benviure
– Can Carreres (codi parada 106882)

Aquesta parada no té protecció i principalment laborables i bàsicament
diumenge són uns quants els vehicles que estacionen en un dels dos
carrils d’aquest vial i que justament impedeixen l’accessibilitat tant
des de la mateixa parada al vehicle del transport públic com des
d’aquest a la parada.

Probablement es donen no només un factor: manca d’educació -tot i la
senyalització vertical i horitzontal-, no protecció física de l’espai
de la parada a nivell de calçada i certa permissivitat amb el vehicle
privat.

Així, diumenges i festius, tot i que la línia SB2 no presti servei,
només la SB1 té 18 expedicions on es poden donar situacions de
discriminació envers l’usuari del transport públic, tant el real com
el potencial.

Demanem doncs algun tipus de protecció per no donar lloc a aquesta
discriminació en línia amb les praxis que van comentar-se a la IX
edició de la Jornada Tècnica de Mobilitat: Espai Viari i Autobús
(Barcelona, 14 de juny 2013).

Moltes gràcies per la seva col·laboració,

Atentament,

Sant Boi Camina

03 carta_N337_001410