SMS i S 2014 – Millora accessibilitat parada d’autobús línies SB2 i SB3 C/ Girona – Pablo Picasso (codi parada 107646)

Millora accessibilitat parada d’autobús línies SB2 i SB3 Girona –
Pablo Picasso (codi parada 107646)

En aquest cas i continuant amb les experiències que van tenir lloc a
la IX edició de la Jornada Tècnica de Mobilitat: Espai Viari i Autobús
(Barcelona, 14 de juny 2013), demanem algun tipus d’actuació en
aquesta parada per tal de millorar l’accessibilitat tant des de la
mateixa parada al vehicle del transport públic com des d’aquest a la
parada.

Ens expliquem, en aquest punt existeix un aparcament de vehicles en
bateria el que fa que sovint, l’autobús – SB2 circula en direcció
Camps Blancs i SB3 en direcció Marianao- no tingui espai per maniobrar
suficient i apropar el vehicle a la vorera posant en risc d’accident a
l’usuari d’aquestes línies i com és sovint, afecta potencialment a
persones grans, persones amb mobilitat reduïda, persones amb cadires
de rodes o infants amb cotxets.

Potser una ampliació de la vorera fins al mateix carril de circulació
encara que signifiqui la supressió d’unes places d’estacionament de
vehicles sigui la solució, però cal tenir present la importància de
tenir una parada d’autobús en condicions de plena accessibilitat i per
tant no subjecte a què puguin aparcar cotxes.

Moltes gràcies per la seva col·laboració,

Atentament,

Sant Boi Camina

02 carta_N337_001077