SMS i S 2014 – Millora accessibilitat parada d’autobús origen línes L-96 i SB2, Avda. Maria Girona – “Est. FGC Sant Boi” (codi parada 109115)

1.- Millora accessibilitat parada d’autobús origen línes L-96 i SB2,
Sant Boi de Llobregat, Avda. Maria Girona – “Est. FGC Sant Boi” (codi
parada 109115)

Abans de tot hem de reconèixer un avenç pel que fa a l’accessibilitat
a les parades d’autobús d’aquest municipi al llarg dels darrers anys.

Tot i així, i en línia del que es comentava a la IX edició de la
Jornada Tècnica de Mobilitat: Espai Viari i Autobús que va tenir lloc
a Barcelona el passat 14 de juny 2013, la parada a la qual fem
referència no reuneix les garanties òptimes d’accessibilitat,
principalment pel que fa a persones amb mobilitat reduïda, persones
amb cadira de rodes o infants en cotxet i que trobem provoca una
discriminació.

Aixi, existeix un opi de publicitat perpendicular a l’eix de la parada
que dificulta l’accessibilitat aquesta pel que fa als usuaris que
venen caminant des de la vorera costat estació dels ferrocarrils de la
generalitat. De fet la gran majoria de viatgers d’aquestes línies en
aquesta parada venen caminant per aquest costat. Aquesta situació
provoca que els usuaris indicats anteriorment posin en perill la seva
integritat física en haver de fer certes “maniobres” en el poc espai
que dista entre l’opi i la calçada o caminar fins al final del dos
mòduls que componen la marquesina. També podem afegir el suport del
semàfor tot i que el principal element que fa nosa és l’opi.

Demanem senzillament un redisseny d’aquesta parada que no provoqui
aquesta discriminació i aprofitar per valorar si no valdria més la
pena tornar a la ubicació original al carrer Torres i Bages, on
actualment estan ubicats els contenidors i l’àrea de càrrega i
descarregar. Potser es podrien intercanviar aquests espais.

Moltes gràcies per la seva col·laboració,

Atentament,

Carlos Ortí
en representació de la delegació local de Catalunya Camina a Sant Boi
de Llobregat (Sant Boi Camina)

 

01 carta_N337_000847