SMS i S 2014 – Millora accessibilitat parada línies L82, L85, N13 i N14, Ctra. Santa Creu de Calafell – Pl. Europa (codi parada 101664)

Millora accessibilitat parada línies L82, L85, N13 i N14, Ctra.
Santa Creu de Calafell – Pl. Europa (codi parada 101664)

Aquesta és una parada que té un gran potencial de millora, ja que
actualment la seva ubicació no garanteix unes condicions
d’accessibilitat òptimes pel fet que en calçada es troba un aparcament
en bateria per cotxes. Tot i que existeix senyalització, sovint
l’autobús no pot parar just a nivell de vorera pel fet d’aquest
estacionament pels cotxes privats.

Hem observat que el nombre d’expedicions amb parada potencial és
superior als 70 (suma de les 4 línies), el fet que suposa que en més
de 70 cops es poden donar situacions de discriminació.

Demanem fer un pas per democratitzar l’espai en aquest punt i fer més
atractiu el transport públic al dotar a la parada de les condicions
òptimes d’accessibilitat tant pel que fa a qui vol pujar a l’autobús
com d’aquell usuari d’aquest mode de transport que vol baixar: per
exemple ampliar l’espai de vorera en aquest punt per tal de
garantitzar l’accés al mateix nivell autobús – vorera.

Moltes gràcies per la seva col·laboració,

Atentament,

Sant Boi Camina

04 carta_N337_001810